Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Pozemkové úpravy Čečehov – Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Pozemkových úprav Čečehov

21.9.2022

Návrh PHRSR 2022-2030 na pripomienkovanie

ID: N-PHSR2022-2030

11.4.2022

Prílohy

Popis

Vážení obyvatelia obce Čečehov,

v prílohe Vám predkladáme návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030.

PHRSR vypracovalo mesto Michalovce, ale sú v ňom zakomponované aj obec v rámci Územia miestneho rozvoja (ÚMR), ktorých hranice katastrálnych území bezprostredne susedia s katastrálnymi územiami mesta Michalovce, a teda aj obec Čečehov.

Budeme radi, ak zašlete vaše pripomienky k ľubovoľnej časti PHRSR prostredníctvom formulára na:https://www.michalovce.sk/…/pripomienky-k-novemu-phrsr…👉Pri vypĺňaní prosím uveďte:

  • číslo strany v dokumente
  • tému, ktorú pripomienkujete
  • Vašu pripomienku, doplnenie

Pripomienky v uvedenom formáte môžete tiež zasielať na email cecehov@cecehov.sk a my ich následne prepošleme do Michaloviec.

Pripomienky môže zasielať do 25.4.2022.

ĎAKUJEME

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

ID: ZV-2-2022

10.2.2022

Prílohy

Popis

Obec Čečehov ako dotknutá obce podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“. Do dokumentu je možné nahliadnuť v priloženej prílohe alebo na OCU Čečehov 74 v úradných hodinách.