Preskočiť na obsah

Z dejín obce Čečehov

Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom nánosovom vale Laborca. V roku 1427 v Čečehove hospodárilo asi 12 poddanských domácností. Následný rozvoj spôsobil, že v roku 1599 bolo v sídlisku 28 poddanských domov. Neskôr došlo k poklesu počtu obyvateľov a domov, takže v roku 1715 a 1720 hospodárilo postupe 4, respektíve 5 poddanských domácností. V roku 1828 bolo v obci 68 domov a 584 obyvateľov. Z pamätihodností treba spomenúť kostol Panny Márie ružencovej a sochu Krista Pána. Pestuje sa tu pšenica, kukurica, jačmeň a iné obilniny. Známymi osobnosťami obce sú herec Andrej Rimko a básnik PhDr. Juraj Pado.

1400

Založenie obce

Obec založili usadlíci okolo roku 1400

1410

Prvá písomná zmienka

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1410

1427

Hospodárenie v obci

V roku 1427 v Čečehove hospodárilo asi 12 poddanských domácností.

1599

Rozvoj hospodárenia

Následný rozvoj spôsobil, že v roku 1599 bolo v sídlisku 28 poddanských domov.

1715

Pokles počtu obyvateľov

Neskôr došlo k poklesu počtu obyvateľov a domov, takže v roku 1715 a 1720 hospodárilo postupe 4, respektíve 5 poddanských domácností.

1828

Počet obyvateľov

V roku 1828 bolo v obci 68 domov a 584 obyvateľov.