Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

Zverejnené
16. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2024 − 1. júna 2024
Kategória

Hlavná kontrolórka obce Čečehov predkladá Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.

Pripomienky a návrhy k predmetnému návrhu môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 26.05.2024 (vrátane).

Detaily

Číslo/ID dokumentu: HK-2-2024

Prílohy