Preskočiť na obsah

Oznámenie o zverejnení rozdel’ovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov

Zverejnené
4. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2024 − 3. augusta 2024
Kategória

V prílohe nájde „Oznámenie o zverejnení rozdel’ovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov“

V súlade s § 13 ods.1 zákona, Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor zverejňuje
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní
v peniazoch na úradnej tabuli Obecného úradu Čečehov a je dispozícií k verejnému nahliadnutiu
po dobu 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia, počas pracovných dní – úradných hodín na
Obecnom úrade Čečehov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: PU-2024-1
CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy