Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predkladáme na pripomienkovanie návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečehov č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Čečehov s účinnosťou od 1.1.2024.

Pripomienky a podnety k návrhu VZN môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).

Prílohy

Popis

Predkladáme na pripomienkovanie návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na území obce Čečehov s účinnosťou od 1.1.2024.

Pripomienky a podnety k návrhu VZN môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).

Prílohy

Popis

Predkladáme na pripomienkovanie návrh VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa na území obce Čečehov s účinnosťou od 1.1.2024.

Pripomienky a podnety k návrhu VZN môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).