Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čečehov.

Aktuálne vyvesené

Zvesené

Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov

Obec Čečehov zverejňuje verejnou vyhláškou Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov pre Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Čečehov – po prerokovaní. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.

Zverejnené 2.7.2021 - 30.7.2021

Verejná vyhláška – OÚ Michalovce, pozemková a lesný odbor k JPÚ

Text a prílohy Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Okresný úrad Michalovce, pozemková a lesný odbor dňa 19.1.2021, č. OU-MI-PLO-2021/001117-207-Var a ktorou zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného využitia územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov nájdete v nižšie uložených súboroch

Zverejnené 22.1.2021 - 30.7.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – SODB 2021

Vážení obyvatelia, v roku 2021 sa na Slovensku po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát v histórii Slovenska bude integrované a plne elektronické. Čo to znamená? Bližšie informácie o SODB 2021 nižšie sú uvedené nižšie v informačnom letáku alebo kliknutím na odkaz: https://www.scitanie.sk/. Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj… Čítať viac

Zverejnené 13.1.2021 - 30.7.2021