Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2026 – strategický dokument – oznámenie

ID: POD KSK 2021-2026

1.3.2022

Prílohy

Popis

V prílohe sa nachádza oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2026 s podrobnými informáciami k nahliadnutiu, resp. pripomienkovaniu.