Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 – TJ Čečehov

ID: 26-2022 – Telovýchovná jednota Čečehov

1 200,00 €

30.11.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Telovýchovná jednota Čečehov

Dodávateľ - Sídlo , 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 31944191

Prílohy

Fúra s.r.o. dod. 1-2023

ID: 25-2022 – Fúra s.r.o.

30.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce , SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva 24-2022 Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511

ID: Z 24-2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

9 755,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH 9 755,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva 23-2022 o výkone štatutárneho auditu na rok 2022

ID: Z-23-2022 – Ing. Marta Nachtmannová

540,00 €

22.9.2022

Začiatok účinnosti 23.9.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Ing. Marta Nachtmannová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva – 22-2022 – na podporu kultúry a športu

ID: 22-2022 – Obec Čečehov

250,00 €

25.8.2022

Začiatok účinnosti 26.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce

Objednávateľ - Sídlo 150, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 31675131

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Zmluva 21-2022 – o zabezpečení hudobného vystúpenia

ID: 21-2022 – Ivanovci

250,00 €

25.8.2022

Začiatok účinnosti 26.8.2022

Koniec účinnosti 28.8.2022

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Ivanovci

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 46, 072 06 Malčice

Dodávateľ - IČO 52302008

Prílohy

Zmluva 20-2022 – cestovné poistenie Maďarsko

ID: Z-20-2022 – Komunálna poisťovňa

31,16 €

22.7.2022

Začiatok účinnosti 24.7.2022

Koniec účinnosti 24.7.2022

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 31,16 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Komunálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva 19-2022 – internetové pripojenie KD Čečehov

ID: Z-19-2022 – Slovak Telekom

292,90 €

11.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti 8.7.2024

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH 292,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovak Telekom, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva 18-2022 o dielo „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK…“

ID: Z-18-2022 – RAVOZA s.r.o.

35 347,91 €

1.6.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH 35 347,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ RAVOZA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vinné 3662, 072 31 Vinné

Dodávateľ - IČO 50310810

Prílohy

Zmluva 17-2022 – Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

ID: Z-17-2022 – Slovak Telekom

480,00 €

23.5.2022

Začiatok účinnosti 24.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 480,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35 763 469

Prílohy

Zmluva 16-2022 – Dodatok č. 2/2022 – v oblasti nakladania služieb s odpadmi – komunálny odpad – zmena počtu odoberaných nádob

ID: Z-16-2022 – Fúra s.r.o.

20 691,84 €

13.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 20 691,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Z 29-2021, FÚRA s.r.o. dodatok č. 1/2022

Zmluva 15-2022

ID: Z-15-2022-ČP – Obec Čečehov

200,00 €

29.4.2022

Začiatok účinnosti 21.4.2022

Koniec účinnosti 30.4.2022

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Objednávateľ - Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

Objednávateľ - IČO 42108811

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy