Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 15.7.2024

Začiatok účinnosti 15.7.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Ing. Ján Kočiš BEPOP

Dodávateľ - Sídlo Ľud. Kukorelliho 1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 45005168

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.6.2024

Začiatok účinnosti 8.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 97,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.5.2024

Začiatok účinnosti 18.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti 18.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 29 255,84 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti 18.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 29 255,84 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.5.2024

Začiatok účinnosti 15.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.5.2024

Začiatok účinnosti 15.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.2.2024

Začiatok účinnosti 19.4.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti 18.2.2029

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti 27.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.3.2024

Začiatok účinnosti 15.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti 24.3.2024

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Občianske združenie Medzi riekami

Objednávateľ - Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

Objednávateľ - IČO 42108811

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.3.2024

Začiatok účinnosti 14.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti 24.3.2024

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ STAFER, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo ul. Priemyselná č. 7, Michalovce

Objednávateľ - IČO 36195715

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.3.2024

Začiatok účinnosti 13.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti 24.3.2024

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Objednávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Objednávateľ - IČO 31595545

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy