Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 20.3.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce

Objednávateľ - Sídlo 150, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 31675131

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti 16.3.2023

Dátum podpísania 21.3.2023

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Iňačovce

Objednávateľ - Sídlo Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce

Objednávateľ - IČO 00325236

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jastrabie pri Michalovciach

Objednávateľ - Sídlo Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach

Objednávateľ - IČO 00325252

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Zemplínska Široká

Objednávateľ - Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

Objednávateľ - IČO 00326071

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.2.2023

Suma s DPH 222,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Originals, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 46852867

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 31.12.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 31.1.2022

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 168,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti 31.1.2025

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ EASTGARDEN s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 94, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 46657827

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2024

Dátum podpísania 2.12.2022

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ COMPACT izol s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 18, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 46511903

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

Prílohy