Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Poloha obce

Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom nánosovom vale Laborca. Územne je naša obec začlenená do Michalovského okresu a Košického kraja, konkrétne do regiónu Zemplín.

Podobne ako v ostatných obciach, sa aj tu prejavujú znaky kontinentálneho mierneho podnebia, čo sa v nížinách môže prejaviť príliš veľkými výkyvmi teplôt. Táto skutočnosť však platí nie len pre našu obec, ale celkovo pre územie Slovenskej republiky, kde si môžeme všimnúť v lete tropické a v zime mrazivé dni.

Nadmorská výška

106 m.n.m.

Rozloha

761 ha

Erb obce Čečehov

Erb obce Čečehov tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatý (žltý) kolovrátok so striebornými (bielymi) kovovými prvkami, v hornej časti sú po stranách umiestnené dva zlaté (žlté) tkáčske člnky.

Pri tvorbe erbu obce Čečehov nie je možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením.

V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom archíve v Budapešti sa takáto pečať nenachádza a rovnako neúspešný bol aj výskum v Štátnom archíve v Berehove, kde je uložený archív Užskej stolice. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom je potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu.

Po konzultáciách s obecným úradom sa ako vhodné ukázalo vychádzať pri tom z tradičného zamestnania obyvateľstva v minulosti, ktorým bolo dobytkárstvo (pastierstvo) a domáce remeslo, tkáčstvo. Tie by mala v erbe vyjadrovať kombinácia symbolov lúky a kolovrátku.

Obec Čečehov v zime

Obec Čečehov v zimnom období – január, 2012.

Búrka v Čečehove 9.6.2012