Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR 2024

počet utvorených okrskov: 1

určená volebná miestnosť: Kultúrny dom Čečehov 110, 072 11

Zverejnenie emailovej adresy na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2024

E-mail na doručenie oznámenia: cecehov@cecehov.sk

Kontakt na zapisovateľku okrskovej volebnej komisie:

Titl., meno a priezvisko:Mgr. Emília Vajdová
Sídlo:Obecný úrad Čečehov 74, 072 011 Čečehov
Telefónny kontakt:056/6490201, 0904 928 860
E-mail:cecehov@cecehov.sk,

Prílohy

Popis

Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 23.marca 2014 (prvé kolo) a 6. apríla 2024 (druhé kolo) – viď príloha.

Obec v súlade s §21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. zverejňuje informáciu o práve voliť a byť volený pre voľby prezidenta SR 2024 – viď príloha.