Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predkladáme na pripomienkovanie návrh Záverečného účtu obce Čečehov za rok 2023.

Pripomienky a podnety k návrhu ZU 2023 môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 21.4.2024 (vrátane).