Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Martin Lehotay

poslanec OZ/zástupca starostu obce

Rastislav Terezka

poslanec OZ

Mgr. Lenka Gamecová

poslankyňa OZ

Iveta Staruchová

poslankyňa OZ

Lucia Simová

poslankyňa OZ