Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2021 – záverečné stanovisko

ID: ZV-01-2022

10.2.2022

Prílohy

Popis

Obec Čečehov ako dotknutá obce podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2021“. Do dokumentu je možné nahliadnuť v priloženej prílohe alebo na OCU Čečehov 74 v úradných hodinách.

Verejná vyhláška – Jednoduché pozemkové úpravy Čečehov

ID: VV-01-2022

10.2.2022