100. výročie Sochy Krista Pána

Zverejnené 7. decembra 2019.
Upravené 13. júla 2021.