Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predkladáme na pripomienkovanie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024-2026.

Pripomienky a podnety k návrhu rozpočtu môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).