VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – zrušené VZN č. 2/2020

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

VZN 2/2018 bolo zverejnené na pôvodnom webovom sídle obce Čečehov, na ktorý sa dostane kliknutím na odkaz: http://archiv.cecehov.sk/obcan/vzn-obce.htmll

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2018

Prílohy

Súvisiace dokumenty