Preskočiť na obsah

Návrh – VZN č. 1/2022 Dodatok č. 1 – VZN 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad