Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: N-VZN-3-2021

Prílohy