Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečehov č. …/2023, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečehov č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Zverejnené
29. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2023 − 15. decembra 2023
Kategória

Predkladáme na pripomienkovanie návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečehov č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Čečehov s účinnosťou od 1.1.2024.

Pripomienky a podnety k návrhu VZN môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN-3-2023

Prílohy