Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 25.10.2023

Začiatok účinnosti 9.11.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Poľovnícke združenie Krak Čečehov

Dodávateľ - Sídlo 13, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 35535083

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.10.2023

Začiatok účinnosti 1.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 45 711,96 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ RAVOZA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vinné 3662, 072 31 Vinné

Dodávateľ - IČO 50310810

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.10.2023

Začiatok účinnosti 1.11.2023

Koniec účinnosti 31.12.2029

Suma s DPH 117 984,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.10.2023

Začiatok účinnosti 31.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 24 154,01 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ StaMi-a s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 46181644

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.10.2023

Začiatok účinnosti 28.10.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Telovýchovná jednota Družstevník Čečehov

Objednávateľ - IČO 31944191

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.10.2023

Začiatok účinnosti 21.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Objednávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Čečehov

Dodávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 00325104

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.10.2023

Začiatok účinnosti 18.10.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Suma s DPH 10 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 28.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 40 620,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.9.2023

Začiatok účinnosti 20.9.2023

Koniec účinnosti 19.9.2025

Suma s DPH 1 068,72 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.8.2023

Začiatok účinnosti 1.9.2023

Koniec účinnosti 1.9.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Miestny odbor Matice slovenskej HENCOVCE

Dodávateľ - Sídlo Hencovská 128, 093 02 Hencovce

Dodávateľ - IČO 55419151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.8.2023

Začiatok účinnosti 1.8.2023

Koniec účinnosti 1.8.2023

Suma s DPH 80,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.8.2023

Začiatok účinnosti 30.8.2023

Koniec účinnosti 10.9.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Čečehov

Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Objednávateľ - IČO 00325104

Dodávateľ AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce

Dodávateľ - Sídlo 150, 072 11 Čečehov

Dodávateľ - IČO 31675131

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy