Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

SPP a.s.

SPP a.s.

SPP a.s.

50,00 €Obec Iňačovce

40,00 €Obec Zemplínska Široká

40,00 €Obec Jastrabie pri Michalovciach

NATUR-PACK

FÚRA s.r.o.

74,40 €ZŠ Krymská 5

50,00 €EASTGARDEN

3 900,00 €G.K.T. spol. s.r.o.