Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Zámer a spôsob prevodu akcií obce Čečehov tvoriacich podiel na základnom imaní VVS, a. s.