Preskočiť na obsah

Návrh – Viacročný rozpočet obce Čečehov na roky 2024-2026

Zverejnené
29. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2023 − 15. decembra 2023
Kategória

Predkladáme na pripomienkovanie návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2024-2026.

Pripomienky a podnety k návrhu rozpočtu môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 11.12.2023 (vrátane).

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NR-2024-26

Prílohy