Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Čečehov

Dátum a Čas
30. jún 2021 15:30
Miesto
Kultúrny dom v Čečehove

Zverejnené 8. júna 2021.
Bez úpravy .