Domov / Udalosti / Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Čečehov

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Čečehov

Koná sa 23. januára 2020

    Verejná vyhláška

    P o z v á n k a Na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti k. ú. Čečehov – viac informácií v prílohe