Voľby do orgánov samosprávnych krajov

2022 – termín volieb 29. október (sobota)

Obec Čečehov podľa § 21 ods. 1/ zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 13.06.2022 zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov.

Zverejnené 12. decembra 2019.
Upravené 13. júna 2022.