Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Zákazka (§ 117) – Objekt pre kultúru III. etapa

ID: VO2019 - Objekt pre kultúru III. etapa

8.12.2019

Zákazka (§117) – Modernizácia interiéru veľkej sály KD

ID: VO2019 - Modernizácia interiéru KD/VS

5.11.2019

Zákazka (§ 117) – Detské ihrisko

ID: VO2019 - Výstavba detského ihriska

4.11.2019