Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Informácie k voľbám do samosprávnych orgánov  obcí  2022  v prílohách nižšie

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti pre spojené voľby OSO a OSK 2022

22.7.2022

Prílohy

Popis

počet utvorených okrskov: 1

určená volebná miestnosť: Kultúrny dom Čečehov 110, 072 11

Zverejnenie emailovej adresy na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby OSO a OSK 2022

22.7.2022

Prílohy

Popis

E-mail na doručenie oznámenia:cecehov@cecehov.sk

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

22.7.2022

Prílohy

Popis

Titl., meno a priezvisko:Mgr. Emília Vajdová
Sídlo:Obecný úrad Čečehov 74, 072 011 Čečehov
Telefónny kontakt:056/6490201, 0904 218 003, 0904 928 860
E-mail: cecehov@cecehov.sk, emilia.vajdova175@gmail.com