Pozemkové úpravy Čečehov – Verejná vyhláška – Rozhodnutie o schválení funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Čečehov

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2022 − 20. augusta 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty