VZN o vylepovaní volebných plagátov

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2015