VZN 3-2018 o miestnych daniach

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2018