VZN 2-2018 o miestnom poplatku za KO a DSO

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2018