Verejná vyhláška

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2019

Verejná vyhláška – nariadenie prípravného konania jednoduchých pozemkových úprav.