Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – rozhodnutie o schválení VZFÚ pre JPÚ Čečehov

Zverejnené
26. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2021 − 15. marca 2021

V priloženom súbore je zverejnené rozhodnutie OÚ Michalovce, pozemkový a lesný odbor o schválení VZFÚ – všeobecné zásady funkčného využitia územia – v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov, obec Čečehov, okres Michalovce.