Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – OÚ Michalovce, pozemková a lesný odbor k JPÚ

Zverejnené
22. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. januára 2021 − 22. februára 2021

Text a prílohy Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Okresný úrad Michalovce, pozemková a lesný odbor dňa 19.1.2021, č. OU-MI-PLO-2021/001117-207-Var a ktorou zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného využitia územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov nájdete v nižšie uložených súboroch