Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov – oznámenie platnosti ZUNP

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 31. augusta 2021

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 12.8.2021 Oznámenie o platnosti zásad pre umiestňovanie nových pozemkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov. Toto oznámenie je zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej a elektronickej tabuli obce a okresného úradu a webovom sídle obce. Dokumenty si môžete stiahnuť na odkazoch v prílohách.