Skutočné čerpanie rozpočtu obce za rok 2018

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2019

Údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Čečehov za rok 2018 poskytované v súlade s čl.9 ods. 2 ústavného zakona č 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.