Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2018