Oznámenie o začatí územného konania

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
21. augusta 2019

Verejná vyhláška: