Oznámenie o začatí konania a ústneho pojednávania

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
9. apríla 2018