Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Čečehov.

Upravené
10. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2019