Oznámenie o stavebnom povolení

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2018

Oznámenie – stavebné povolenie podľa § 69 zák. 50/1976