Preskočiť na obsah

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode JPÚ Čečehov

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021 − 9. apríla 2021

V priloženom súbore je zverejnený Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov JPÚ Čečehov – v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov, obec Čečehov, okres Michalovce.