Preskočiť na obsah

Návrh VZN o o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2021 – zverejnenie