Preskočiť na obsah

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1.1.2021 – zverejnenie