Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 – zverejnenie

Upravené
30. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2020

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu (osobne, poštou, emailom, elektronicky) najneskôr do 12.12.2020 na adresu: Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 čečehov, email: cecehov@cecehov.sk