Návrh na záverečný účet obce za rok 2016

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2017