Informácie k voľbam do samosprávy obci 2018

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2018