Informácia pre voliča

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2019

Zverejnenie informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene.