Informácia pre spoluočana o úrovni triedeného KO za rok 2017

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
19. februára 2019